A A A A A
2 Natim 4
18
Athithi anookopolha mwaha wonkhaye wo uhilhoka ni ukipiiha rata mu Imweneni waya wo wiirimu. Nthimicho ukhalhe uwannyaya mahuku o uhimalha. Aye.
Makhuwa Bible 2015