A A A A A
2 Natim 2
25
naamuka wo wiitimarikha attu anompangelha ichimwa, ikhalhe wiira Nlhuku aavahere nipesha no ukhoroma uwonya waya ni uchuwelha ikeekhene.
Makhuwa Bible 2015