A A A A A
2 Natim 2
24
Paahi etu karumiya a Athithi khanothananiya waana nansho akhalheke o umanya wa attu onkhaye, nooria wiittuchiha ni o uvilhelha,
Makhuwa Bible 2015