A A A A A
2 Natim 2
15
Mmindeke upanga chinothanana awe Nlhuku, ukhalha namitheko hinoolhiya muru vachulhu ntheko awe, neettuchiha rata nttenga we ikeekhene.
Makhuwa Bible 2015