A A A A A
Mitheko 14
13
Ni ayo opochera ishaani a nlhuku Zeu o inupa yo ulhapelha yaari vachereshere iwani ahowiiha madume o ing'ope ni maua uwiiha vaari nlhako mulhupalhe wo ukhelhelha vawani vawo. Anene ayo ni attu akina yaari athananaka waavaha isadaka akarumiya.
Makhuwa Bible 2015