A A A A A
Mitheko 14
12
Nabanaba nkayaavahiya nchina nkayeehaniya Zeu, ni Napaolo nkayeehaniya Heme ukhalhawaya phi aaholhelha wulhumacha.
Makhuwa Bible 2015