A A A A A
Luka 16
26
Inakhalhaka chiicho, variyari ihu hii ni inyu mwaatti, vari nlhikiti nulhupalhe, khavanooria ntu uwa uno ni attu o uno uwa wowo.’
Makhuwa Bible 2015