A A A A A
Luka 15
4
“Ntu ri ni ikhondoro imia imoka, oonaka imoka ihopotera, neera chani? Noohiya chikina makhumi tisa ni tisa chiyo wiithuphini, ni urwaa uuthothani imoka ipotenre iyo mpaka oone.
Makhuwa Bible 2015