A A A A A
Luka 15
24
Ukhalhawaya mwaamwanaka ulha ahokhwa nansho vano ri nkumi, ahopotera, nansho vano hoonia.’ Nkayaachokholha uttapelhelha.”
Makhuwa Bible 2015