A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 22
9
मुदा ओ हमरा कहलनि, “एना नहि करू! हम तँ अहाँ जकाँ आ अहाँक भाय सभ, अर्थात्, ओ सभ जे प्रभुक प्रवक्‍ता सभ छथि, तिनका सभ जकाँ आ एहि पुस्‍तकक बात सभ केँ माननिहार सभ लोक जकाँ दासे छी। अहाँ परमेश्‍वरेक आराधना करू!”
Maithili Bible 2010