A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 2
18
“थूआतीराक मण्‍डलीक दूत केँ ई लिखह, परमेश्‍वरक पुत्र, जिनकर आँखि आगि सन धधकैत छनि आ जिनकर पयर सुन्‍दर पित्तरि जकाँ चमकैत छनि, से ई कहैत छथि—
Maithili Bible 2010