A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 18
2
ओ ऊँच स्‍वर मे बजलाह, “सर्वनाश भऽ गेलैक! महानगर बेबिलोनक सर्वनाश भऽ गेलैक! ओ दुष्‍टात्‍मा सभक निवास स्‍थान, सभ प्रकारक अशुद्ध आत्‍माक अड्डा आ प्रत्‍येक अशुद्ध आ घृणित चिड़ैक अखाढ़ा बनि गेल अछि।
Maithili Bible 2010