A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 14
7
ओ ऊँ‍च स्‍वर मे कहलनि, “परमेश्‍वरक भय मानू आ हुनकर महिमाक गुणगान करू, किएक तँ हुनकर न्‍याय करबाक समय आबि गेल अछि। स्‍वर्ग, पृथ्‍वी, समुद्र आ जलस्रोत सभक जे सृष्‍टि कयने छथि, तिनकर आराधना करू।”
Maithili Bible 2010