A A A A A
2 कोरिन्‍थी 6
10
शोकित होइतो सदत् आनन्‍द मग्‍न रहैत छी, गरीब होइतो बहुतो केँ सम्‍पन्‍न बनबैत छी। हमरा सभ लग अपन किछु नहि होइतो, सभ किछु हमरा सभक अछि।
Maithili Bible 2010