A A A A A
2 कोरिन्‍थी 12
19
अहाँ सभ सोचैत होयब जे एखन तक हम सभ अहाँ सभक समक्ष अपन सफाइ दऽ रहल छी। यौ प्रिय भाइ लोकनि, बात से नहि अछि। हम सभ परमेश्‍वरक सम्‍मुख मसीह मे रहि कऽ ई सभ बात बाजि रहल छी आ सभ अहाँ सभक आत्‍मिक उन्‍नतिक लेल अछि।
Maithili Bible 2010