A A A A A
मसीह-दूत 3
1
एक दिन पत्रुस आ यूहन्‍ना दुपहरियाक तीन बजे प्रार्थनाक समय मे मन्‍दिर जा रहल छलाह।
2
ओही समय मे किछु लोक जन्‍म सँ लोथ एक आदमी केँ अनलक और मन्‍दिरक “सुन्‍दर” नामक द्वारि लग, जतऽ ओकरा सभ दिन बैसा देल जाइत छल ततऽ राखि देलकैक, जाहि सँ ओ मन्‍दिर मे जाय-आबऽ वला लोक सभ सँ भीख माँगि सकय।
3
ओ जखन पत्रुस आ यूहन्‍ना केँ भीतर जाइत देखलकनि तँ हुनका सभ सँ भीख मँगलक।
Maithili Bible 2010