A A A A A
मसीह-दूत 3
2
ओही समय मे किछु लोक जन्‍म सँ लोथ एक आदमी केँ अनलक और मन्‍दिरक “सुन्‍दर” नामक द्वारि लग, जतऽ ओकरा सभ दिन बैसा देल जाइत छल ततऽ राखि देलकैक, जाहि सँ ओ मन्‍दिर मे जाय-आबऽ वला लोक सभ सँ भीख माँगि सकय।
Maithili Bible 2010