A A A A A
मसीह-दूत 25
23
तँ प्रात भेने अग्रिप्‍पा आ बरनिकी बड़का धूम-धामक संग सेनापति सभ आ शहरक गणमान्‍य व्‍यक्‍ति सभक संग सभा भवन मे प्रवेश कयलनि। फेस्‍तुसक आज्ञा पर पौलुस केँ बजाओल गेलनि।
Maithili Bible 2010