A A A A A
मसीह-दूत 25
20
हमरा फुरयबे नहि करैत छल जे एहन बात सभक छानबीन कोना कयल जाय। तेँ हम ओकरा सँ पुछलिऐक जे, की तोँ यरूशलेम जयबाक लेल तैयार होयबह जाहि सँ ओतहि एहि बात सभक सम्‍बन्‍ध मे तोहर न्‍याय होयतह?
Maithili Bible 2010