A A A A A
मसीह-दूत 22
18
हम देखलहुँ जे प्रभु हमरा कहि रहल छथि जे, ‘जल्‍दी करह! यरूशलेम केँ तुरत छोड़ह, कारण लोक सभ हमरा बारे मे तोहर गवाही स्‍वीकार नहि करतह।’
Maithili Bible 2010