A A A A A
मसीह-दूत 18
26
ओ सभाघर मे सेहो निर्भयतापूर्बक बाजऽ लगलाह। प्रिस्‍किला आ अक्‍विला जखन हुनकर बात सुनलनि तँ हुनका अपना ओहिठाम लऽ गेलनि आ आओर बढ़ियाँ सँ परमेश्‍वरक बाटक सम्‍बन्‍ध मे बुझौलथिन।
Maithili Bible 2010