A A A A A
मसीह-दूत 1
16
“यौ भाइ लोकनि, ई निश्‍चित छल जे धर्मशास्‍त्रक ओ बात पूरा होअय जे पवित्र आत्‍मा दाऊदक माध्‍यम सँ यहूदाक विषय मे पहिनहि कहलनि। यहूदा हमरा सभ मे सँ एक, और एहि सेवा-काज मे सहभागी होइतो, जे सभ यीशु के पकड़ऽ चाहैत छल, तकरा सभ केँ यीशु केँ चिन्‍हौलकैक।”
Maithili Bible 2010