English
A A A A A
यूहन्‍ना 21
1
एकरा बाद, तिबिरियास झीलक कात यीशु फेर शिष्‍य सभ केँ देखाइ देलनि जे एहि तरहेँ भेल—
2
सिमोन पत्रुस, थोमा, जे “जौंआ” कहबैत छथि, गलीलक काना गामक नथनेल, जबदीक दू पुत्र, आ दूटा आओर शिष्‍य एक संग छलाह।
3
सिमोन पत्रुस हुनका सभ केँ कहलथिन, “हम माछ मारऽ जाइत छी।” ओ सभ उत्तर देलथिन, “हमहूँ सभ चलैत छी।” ओ सभ बाहर जा कऽ नाव मे चढ़लाह, मुदा ओहि राति किछु नहि पकड़ि सकलाह।
Maithili Bible 2010