A A A A A
यूहन्‍ना 21
20
पत्रुस घूमि कऽ देखलनि जे ओहो शिष्‍य पाछाँ-पाछाँ अबैत छथि जिनका सँ यीशु प्रेम करैत छलाह, और जे भोजन करैत समय हुनका छाती लग ओंगठि कऽ हुनका सँ पुछने छलनि जे, प्रभु, ओ के अछि जे अहाँ केँ पकड़बाओत?
Maithili Bible 2010