A A A A A
यूहन्‍ना 20
27
तखन थोमा केँ कहलथिन, “एहिठाम अपन आङुर धऽ लिअ, और हमर हाथ देखि लिअ। अपन हाथ लाउ और हमरा पाँजर मे धऽ लिअ। अविश्‍वासी नहि, विश्‍वासी बनू।”
Maithili Bible 2010