A A A A A
यूहन्‍ना 20
19
ओहि दिनक साँझ, अर्थात् सप्‍ताहक पहिल दिन, जखन शिष्‍य सभ यहूदी सभक डरेँ घरक केबाड़ सभ बन्‍द कऽ कऽ एक संग बैसल छलाह, तखन यीशु आबि कऽ हुनका सभक बीच ठाढ़ भऽ गेलाह और कहलथिन, “अहाँ सभ केँ शान्‍ति भेटय।”
Maithili Bible 2010