A A A A A
यूहन्‍ना 17
1
यीशु ई सभ बात कहि स्‍वर्ग दिस ताकि कऽ कहलनि, “हे पिता! समय आबि गेल अछि। अपन पुत्रक महिमा प्रगट करू जाहि सँ पुत्र अहाँक महिमा प्रगट करय।
Maithili Bible 2010