A A A A A
मत्ती 28
7
आ तखन जल्‍दी जा कऽ हुनकर शिष्‍य सभ केँ ई समाचार सुनाउ जे, ‘ओ मुइल सभ मे सँ जीबि उठलाह! अहाँ सभ सँ पहिने गलील जा रहल छथि आ ओतऽ हुनका सँ भेँट होयत।’ ई बात अहाँ सभ केँ कहि देलहुँ।”
Maithili Bible 2010