A A A A A
मत्ती 16
17
यीशु हुनका कहलथिन, “हे सिमोन, योनाक पुत्र, अहाँ धन्‍य छी! कारण, एहि बातक ज्ञान अहाँ केँ कोनो मनुष्‍य सँ नहि, बल्‍कि हमर पिता जे स्‍वर्ग मे छथि, तिनका सँ भेटल।
Maithili Bible 2010