A A A A A
मत्ती 11
12
यूहन्‍नाक समय सँ लऽ कऽ आइ धरि स्‍वर्गक राज्‍य जोर-तोड़ सँ आगाँ बढ़ि रहल अछि; लोक सभ रेड़म-रेड़ा कऽ कऽ स्‍वर्गक राज्‍य पर अधिकार कऽ रहल अछि।
Maithili Bible 2010