A A A A A
Fweny 9
8
Yie wigi ne chalo gi yie wi mon, kendo lekegi ne chalo gi leke sibuoche.
Luo Bible 2020

8
Ne gin gi yie wich machalo gi yie wi mon, to lekegi ne chalo gi leke sibuoche.
Luo Bible 2015