A A A A A
Fweny 9
3
Kendo bonyo nowuok e yirono mopiyo e piny, to nomigi teko machalo gi teko thomoni manie piny.
Luo Bible 2020

3
Bonyo nowuok e irono mopiyo e piny, kendo ne omigi teko machalo gi teko ma thomoni mae piny nigo.
Luo Bible 2015