A A A A A
Fweny 9
12
Masira mokwongo osekadho, to masiche ariyo mamoko pod biro.
Luo Bible 2020

12
Masira mokwongo koro osekadho, to masiche ariyo mamoko pod biro.
Luo Bible 2015