A A A A A
1 Johana 4
15
Ka ngʼato ohulo ni Yesu en wuod Nyasaye, to Nyasaye odak e iye kendo en bende odak ei Nyasaye.
Luo Bible 2020

15
Ka ng’ato oyie ni Yesu en Wuod Nyasaye, Nyasaye osiko e iye, kendo en bende osiko ei Nyasaye.
Luo Bible 2015