A A A A A
Efeso 5
24
Mon bende onego owinj chwogi e weche duto, mana kaka kanisa bende winjo Kristo.
Luo Bible 2020

24
Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.
Luo Bible 2015