A A A A A
1 Johana 5
1
Ngʼato ka ngʼato moyie ni Yesu e Kristo en nyathi Nyasaye, kendo ngʼama ohero Wuoro ohero nyathine bende.
Luo Bible 2020

1
Ng’ato ka ng’ato moyie ni Yesu e Mesia, en nyathi Nyasaye, kendo ng’at mohero wuon nyathi, to ohero nyathi bende.
Luo Bible 2015