A A A A A

Nahumo 2

8
Bet Ninevė nuo seno yra kaip vandens tvenkinys; tačiau jie pabėgs. Jie šauks: „Sustokite, sustokite“, bet niekas neatsigręš.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

8
Jų valdovė varoma į nelaisvę; tarnaitės lydi ją, dejuodamos kaip balandžiai ir mušdamosi krūtinėn.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

8
Ninevė yra tvenkinys, iš kurio ištekės vanduo. Jis šauks: ‘‘Sustokite, sustokite!’‘, bet niekas nekreips dėmesio.
Lietuvos Biblija