A A A A A

Nahumo 2

7
Ir Huzabas bus išvestas nelaisvėn, jis bus nuvestas aukštyn, ir jo tarnaitės ves jį tarsi karvelio balsais, mušdamos sau į krūtinę.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

7
Atsiveria upės vartai, ir tirpsta iš siaubo rūmai.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

7
Karalienė bus vedama į nelaisvę, o jos tarnaitės dejuos kaip balandžiai ir mušis į krūtinę.
Lietuvos Biblija