A A A A A

Amoso 8

11
Štai ateina dienos, – sako Viešpats DIEVAS, – kai aš siųsiu badą į šalį, ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet VIEŠPATIES žodžių girdėjimo badą;
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

11
Tikrai ateina dienos, — tai Viešpaties DIEVO žodis, — kai siųsiu badą į kraštą. Ne duonos badą ar vandens troškimą, bet Dievo žodžių badą.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

11
Ateina dienos,­sako Viešpats,­ kai Aš siųsiu badą šaliai: ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet Viešpaties žodžio.
Lietuvos Biblija