A A A A A

1 Samuelio 29

8
Ir Dovydas tarė Achišui: „Bet ką aš padariau? Ir ką radai savo tarne, kol buvau su tavimi iki šios dienos, kad negaliu eiti ir kovoti prieš mano viešpaties karaliaus priešus?“
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

8
Bet Dovydas tarė Achišui: „Ką aš padariau? Ką radai savo tarne nuo dienos, kurią pasirodžiau prieš tave, iki šios dienos, kad negaliu eiti ir kovoti su viešpaties karaliaus priešais?“
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

8
Dovydas atsakė Achišui: ‘‘Ką aš padariau? Ką atradai savo tarne per tą laiką, kai esu su tavimi, kad negaliu eiti į karą prieš mano valdovo karaliaus priešus?’‘
Lietuvos Biblija