A A A A A

Psalmynas 56

9
Sunaikink, o Viešpatie, ir padalink jų liežuvius; nes mačiau smurtą ir vaidus mieste.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

9
Tu sužymėjai mano klajones, tad supilk mano ašaras į savo ąsotį! Argi jos nėra sužymėtos tavo knygoje?
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

9
Mano priešai pasitrauks, kai šauksiuos Tavęs. Žinau, kad Dievas už mane.
Lietuvos Biblija