A A A A A

Psalmynas 56

6
Ir aš sakiau: „O, kad turėčiau sparnus kaip karvelis! Tada aš nuskrisčiau ir būčiau ramybėje.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

6
Visą laiką jie stengiasi pakenkti mano užmojams; visos jų mintys — man ką pikta padaryti.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

6
Jie susirenka, tyko, seka mano pėdomis, kėsinasi į mano gyvybę.
Lietuvos Biblija