A A A A A

Psalmynas 56

2
Kreipk dėmesį į mane ir išgirsk mane; aš raudu savo nusiskundime ir leidžiu garsą;
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

2
Būk man gailestingas, Dieve, nes žmonės mane mindžioja, visą laiką jie mane vargina.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

2
Visą laiką mano priešai puola mane, daug tų, kurie kovoja prieš mane, o Aukščiausiasis!
Lietuvos Biblija