A A A A A

Psalmynas 56

12
Nes ne priešas man prikaišiojo; nes tada aš būčiau tai pakentęs; ir ne tas, kuris nekenčia manęs, aukštinosi prieš mane; nes tada aš būčiau pasislėpęs nuo jo;
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

12
Dievu pasitikiu ir nebijau; ką gali mirtingasis man padaryti?
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

12
Dieve, Tau duotus įžadus ištesėsiu, aukosiu gyriaus aukas.
Lietuvos Biblija