A A A A A

Psalmynas 56

11
Nedorybė yra jo viduje; apgaulė ir klasta nesitraukia nuo jo gatvių.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

11
Dievu, kurio pažadą šlovinu, VIEŠPAČIU, kurio žodį garbinu,
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

11
aš pasitikiu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?
Lietuvos Biblija