A A A A A

Psalmynas 24

9
Jis palenkė dangus ir nužengė; tamsa buvo po jo kojomis.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

9
Atkelkite savo sąvaras, vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys, kad įžengtų Garbės karalius!
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

9
Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
Lietuvos Biblija