A A A A A

Psalmynas 24

4
Mirties kančios apsupo mane, ir bedievių antplūdžiai gąsdino mane.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

4
Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta tuštybių ir apgaulingai neprisiekinėja artimui.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

4
Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.
Lietuvos Biblija