A A A A A

Ezros 3

11
Ir jie giedojo kartu paeiliui, girdami ir dėkodami VIEŠPAČIUI; nes jis yra geras, nes jo gailestingumas Izraeliui išlieka per amžius. Ir visa tauta šaukė dideliu šauksmu, girdami VIEŠPATĮ, kadangi buvo padėtas VIEŠPATIES namų pamatas.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

11
Jie giedojo giesmes, dėkodami ir šlovindami VIEŠPATĮ, „nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė Izraeliui amžina“. Visi žmonės atsiliepė galingu šauksmu, šlovindami VIEŠPATĮ, nes buvo padėti VIEŠPATIES Namų pamatai.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

11
Jie pakaitomis giedojo, šlovindami ir dėkodami Viešpačiui: ‘‘Jis yra geras, ir Jo gailestingumas Izraeliui amžinas’‘. Kai jie šlovino Viešpatį, visi žmonės garsiai šaukė, nes Viešpaties namų pamatai buvo padėti.
Lietuvos Biblija