A A A A A
Mato 1
1
Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.
2
Abraomas pagimdė Izaoką; ir Izaokas pagimdė Jokūbą; ir Jokūbas pagimdė Judą ir jo brolius;
3
ir Juda pagimdė Faresą ir Zarą iš Tamaros; ir Faresas pagimdė Esromą; ir Esromas pagimdė Aramą;
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

1
Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.
2
Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3
Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas.
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

1
Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga.
2
Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3
Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas.
Lietuvos Biblija