A A A A A

1 Samuelio 29

9
Ir Achišas atsakydamas tarė Dovydui: „Aš žinau, kad mano akyse esi geras kaip Dievo angelas; tačiau filistinų kunigaikščiai yra pasakę: ‘Jis neis su mumis aukštyn į mūšį’.
Lietuvos Biblija (LTKJV) 2012

9
Atsakydamas Dovydui, Achišas tarė: „Žinau, kad mano akyse esi toks tinkamas, kaip Dievo angelas. Bet, nepaisant to, filistinų vadai pasakė: ‘Į mūšį su mumis jis nežygiuos!’
Lietuvos Biblija (LBD) 2012

9
Achišas atsakė Dovydui: ‘‘Tikrai mano akyse tu esi geras kaip Dievo angelas, bet filistinų kunigaikščiai pasakė: ‘Jis neis su mumis į mūšį’.
Lietuvos Biblija